Kiedy zaczyna się wystąpienie publiczne?

Moment podjęcia decyzji o tym, że wystąpimy na scenie, jest momentem, od którego należy liczyć początek wystąpienia publicznego. Oczywiście nie musi to być skutek naszej wyłącznej decyzji – czasami to okoliczności życiowe sprawiają, że musimy stanąć na scenie i zacząć przemawiać. Jednakowoż moment przyjęcia do swojej świadomości, że będziemy występować, zmienia nasz sposób patrzenia i przygotowywania się do prezentacji.

 

Pierwsze słowo ze sceny

Nie brakuje w Internecie zwolenników twierdzenia, że wystąpienie publiczne zaczyna się w momencie, kiedy będąc na scenie, wypowiadamy pierwsze słowo. W kontekście formalnym moment wypowiedzenia pierwszego słowa jest początkiem prezentacji. Wiele osób zada pytanie, jaka jest różnica między prezentacją a wystąpieniem publicznym? Ekspert z firmy Słowna ManuFaktura podkreśla, że myślenie o wystąpieniu publicznym w kontekście wyłącznie prezentacji, którą wygłasza się ze sceny, nie jest właściwe, ponieważ deprecjonuje wartość żmudnych przygotowań, które w kontekście całego procesu stanowią lwią część włożonej pracy. Wystąpienie publiczne to proces natomiast prezentacja jest tylko jego efektem.


Zastosowanie takiego rozróżnienia ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. W każdym procesie związanym z wystąpieniem publicznym przygotowywanie treści, opracowywanie sposobu prezentacji czy tworzenie materiałów audiowizualnych jest najbardziej czasochłonnym elementem. Warto sobie z tego zdawać sprawę estymując ilość zasobów niezbędnych do tego, aby prezentacja ze sceny mogła się w ogóle odbyć.
Właściwa kolejność


W trosce o jak najlepsze przygotowanie, a zarazem optymalizację czasową tego procesu warto zadbać o właściwą kolejność czynności, jakie należy wykonać. Początkiem każdego procesu przygotowywania wystąpienia publicznego winno być opracowanie treści wystąpienia. W celu ułatwienia sobie tego zadania warto zadbać o strukturę wystąpienia. Każdy z jej elementów odpowiada za co innego:

  • wstęp powinien zaciekawić słuchacza i przykuć jego uwagę,
  • rozwinięcie powinno dostarczyć treści, która najlepiej jakby była podzielona na trzy bloki,
  • zakończenie ma dostarczyć wartości zsyntetyzowanej do jednego zdania.

Właściwa struktura wystąpienia jest kluczem do tego, aby można było mówić o skutecznej komunikacji z odbiorcą. Dzięki temu podziałowi dużo łatwiej jest się odnaleźć w konkretnym elemencie prezentacji, a taki podział niesie ze sobą wymiar praktyczny w postaci większej łatwości związanej z nauką treści prezentacji. Dopiero po opracowaniu i opanowaniu treści należy zająć się tworzeniem materiałów audiowizualnych. Mając gotową treść, dużo łatwiej jest opracować elementy, które mają wzmocnić przekaz. Należy pamiętać o zasadzie, że na slajdach dużo lepiej sprawdzą się info grafiki – duża ilość tekstu może odwracać uwagę od mówcy i tym samym negatywnie wpływać na poziom koncentracji słuchacza.