Ewaluacja - najpotężniejsze narzędzie samodoskonalenia scenicznego

Ewaluacja lub inaczej informacja zwrotna jest najlepszym sposobem na to, aby dowiedzieć się, czy robimy coś dobrze, czy popełniamy jakieś błędy oraz w jaki sposób moglibyśmy ich unikać w przyszłości. Okresowa weryfikacja skutków podejmowanych czynności jest w stanie ukierunkować człowieka i zwiększyć efektywność działań, których się on podejmuje – zwłaszcza w kontekście rozwijania umiejętności przemawiania.

 

Struktura kanapki

Każdy rodzaj wystąpienia publicznego powinien być skonstruowany na bazie określonej struktury. W zależności od rodzaju przemówienia można posłużyć się np. podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie albo motywem podróży bohatera gdzie pojawia się wyzwanie, upadek i rozwiązanie. Metod jest wiele i przy odpowiednim doborze do okazji mogą sprawić, że wystąpienie publiczne zostanie zdecydowanie lepiej odebrane. A jak jest w przypadku dawania informacji zwrotnej? Zdecydowaliśmy się porozmawiać z właścicielem firmy Słowna ManuFaktura, który powiedział, że ewaluację należy traktować w formie prezentu, który chcemy wręczyć drugiej osobie (w tym przypadku mówcy) aby jej pomóc i to powinno być naszym nadrzędnym celem. Żeby tego dokonać to przede wszystkim trzeba mieć baczenie na uczucia naszego odbiorcy i warto posłużyć się tzw. kanapką. Dzięki niej odbiorca jest lepiej przygotowany na ewentualną krytykę i zawsze ma szansę usłyszeć coś budującego. Wszak nie ma wystąpienia publicznego, w którym nie da się znaleźć co najmniej jednego pozytywu.

Kanapka jest skonstruowana w taki sposób, że na samym początku naszej ewaluacji pojawia się co najmniej jeden pozytywny element wystąpienia. Dzięki temu odbiorca czuje się doceniony i jest mu miło z tego powodu, że mógł dostarczyć nam wartości, która zachęciła nas do wskazania mocnej strony wypowiedzi. Ma to również ukryty aspekt psychologiczny, ponieważ ludzie, słysząc pozytywne informacje na swój temat mimowolnie odczuwają radość i sympatię oraz są bardziej skorzy do tego, aby wysłuchać krytyki. Po takim przygotowaniu odbiorca jest gotowy, aby ową krytykę usłyszeć. Niesamowicie ważnym jest, aby krytykę przedstawiać jaką opinię. W ten sposób dajemy szanse odbiorcy na to, aby zignorował nasze uwagi – wszak jest to tylko nasza opinia, z którą się może zgadzać lub też nie. Osoby posiadające zdolność dostarczania wartościowej informacji zwrotnej w tym momencie podają również informacje o tym, co mówca mógłby zrobić, aby jego wystąpienie było lepsze. Dzięki temu jest on w stanie z miejsca zacząć pracę nad samodoskonaleniem warsztatu scenicznego. Na końcu ewaluacji znowu powinna pojawić się informacja pozytywna – najlepiej jest ująć ją w syntetycznym podsumowaniu lub też wykorzystać pochwałę do tego, aby mówcę wezwać do jakiegoś konkretnego działania.